Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 15/10/2019

Học ôn tập bữa cuối môn Toán do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách ngày 16/10/2019

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Lịch học ôn tập bữa cuối dành cho các học viên học ôn tập môn Toán 1 và Toán Quản lý do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ học vào Tối thứ 4 ngày 16/10/2019 tại phòng 505B4, bắt đầu từ 18h00.

Trân trọng thông báo ./.