Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/09/2019          

Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Sức bền vật liệu

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Sức bền vật liệu phục vụ cho Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 như sau:

Thứ bảy, từ 13h00 đến 17h50, Phòng 503C6.
Chủ nhật vẫn học tại phòng cũ.

Phòng học thay đổi này bắt đầu từ ngày 28/9/2019.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/09/2019          

Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Sức bền vật liệu

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Sức bền vật liệu phục vụ cho Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 như sau:

Thứ bảy, từ 13h00 đến 17h50, Phòng 503C6.
Chủ nhật vẫn học tại phòng cũ.

Phòng học thay đổi này bắt đầu từ ngày 28/9/2019.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012