Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/09/2019          

Thay đổi TKB lớp ôn tập môn cơ sở Hóa Lý Kỹ Thuật và Giải Tích Mạch

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc điều chỉnh thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở Hóa lý kỹ thuật và Giải tích mạch phục vụ Tuyển sinh đợt 2 năm 2019.

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu mới cập nhật, vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/09/2019          

Thay đổi TKB lớp ôn tập môn cơ sở Hóa Lý Kỹ Thuật và Giải Tích Mạch

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc điều chỉnh thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở Hóa lý kỹ thuật và Giải tích mạch phục vụ Tuyển sinh đợt 2 năm 2019.

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu mới cập nhật, vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012