Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 26/08/2019          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn phục vụ tuyển sinh 2019 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 2 năm 2019 như sau:
  • Môn Toán 1 và Toán Quản Lý: khai giảng ngày 28/08/2019
  • Môn Anh văn: khai giảng ngày 27/08/2019
  • Môn Toán Rời Rạc: khai giảng ngày 26/08/2019
  • Môn Cơ sở: dự kiến khai giảng ngày 07/09/2019

Thời khóa biểu các môn Cơ sở sẽ có thông báo trên website phòng Đào tạo SĐH  từ ngày 05/09/2019.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết môn Toán, Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
  - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 26/08/2019          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn phục vụ tuyển sinh 2019 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 2 năm 2019 như sau:
  • Môn Toán 1 và Toán Quản Lý: khai giảng ngày 28/08/2019
  • Môn Anh văn: khai giảng ngày 27/08/2019
  • Môn Toán Rời Rạc: khai giảng ngày 26/08/2019
  • Môn Cơ sở: dự kiến khai giảng ngày 07/09/2019

Thời khóa biểu các môn Cơ sở sẽ có thông báo trên website phòng Đào tạo SĐH  từ ngày 05/09/2019.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết môn Toán, Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

  - Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
  - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012