Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 04/05/2019          

Thay đổi phòng học ôn tập môn Cơ sở tin học từ ngày 05/05/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Cơ sở Tin học phục vụ cho TS đợt 1 năm 2019 như sau:
  • Chủ nhật ngày 05/05/2019: phòng 314B1
  • Thứ 7 ngày 11/05/2019: phòng 214B1
  • Chủ nhật ngày 12/05/2019: phòng 302B1
 - Thời gian học như cũ.
 
Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 04/05/2019          

Thay đổi phòng học ôn tập môn Cơ sở tin học từ ngày 05/05/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Cơ sở Tin học phục vụ cho TS đợt 1 năm 2019 như sau:
  • Chủ nhật ngày 05/05/2019: phòng 314B1
  • Thứ 7 ngày 11/05/2019: phòng 214B1
  • Chủ nhật ngày 12/05/2019: phòng 302B1
 - Thời gian học như cũ.
 
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012