Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 26/04/2019          

Nghỉ học ôn tập môn Anh Văn, Toán quản lý và Toán rời rạc

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập về việc nghỉ lễ 30/04/2019 như sau:

  • Môn Anh văn: nghỉ thứ 7 ngày 27/04/2019 và thứ 3 ngày 30/4/2019.
  • Môn Toán quản lý: nghỉ Chủ nhật ngày 28/04/2019.
  • Môn Toán rời rạc: nghỉ thứ 2 ngày 29/04/2019 và thứ 4 ngày 01/05/2019.

Sau lễ đi học lại bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 26/04/2019          

Nghỉ học ôn tập môn Anh Văn, Toán quản lý và Toán rời rạc

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập về việc nghỉ lễ 30/04/2019 như sau:

  • Môn Anh văn: nghỉ thứ 7 ngày 27/04/2019 và thứ 3 ngày 30/4/2019.
  • Môn Toán quản lý: nghỉ Chủ nhật ngày 28/04/2019.
  • Môn Toán rời rạc: nghỉ thứ 2 ngày 29/04/2019 và thứ 4 ngày 01/05/2019.

Sau lễ đi học lại bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012