Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 08/04/2019          

Nghỉ học ôn tập môn Anh Văn vào thứ 3 (09/04/2019)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập Anh văn do thầy Trà Văn Trung phụ trách sẽ nghỉ học vào thứ 3 (ngày 09/04/2019) do thầy bận công việc. Thứ 5 đi học lại bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 08/04/2019          

Nghỉ học ôn tập môn Anh Văn vào thứ 3 (09/04/2019)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập Anh văn do thầy Trà Văn Trung phụ trách sẽ nghỉ học vào thứ 3 (ngày 09/04/2019) do thầy bận công việc. Thứ 5 đi học lại bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012