Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 01/08/2018          

Nghỉ học ôn tập môn Toán Rời Rạc vào thứ 4 (01/08/2018) và thứ 6 (03/08/2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập Toán Rời Rạc lớp 401 nghỉ học ngày thứ 4 (01/08/2018) và thứ 6 (03/08/2018) do thầy bận công việc. 

Lịch học bù: ngày 05/08/2018 (chủ nhật),  9h00 - 11h30, 12h30 - 15h00 tại phòng 207B1

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 01/08/2018          

Nghỉ học ôn tập môn Toán Rời Rạc vào thứ 4 (01/08/2018) và thứ 6 (03/08/2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo các học viên lớp ôn tập Toán Rời Rạc lớp 401 nghỉ học ngày thứ 4 (01/08/2018) và thứ 6 (03/08/2018) do thầy bận công việc. 

Lịch học bù: ngày 05/08/2018 (chủ nhật),  9h00 - 11h30, 12h30 - 15h00 tại phòng 207B1

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012