Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/07/2018          

TKB lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 2 năm 2018 (mới cập nhật bổ sung phần riêng môn Cơ sở kỹ thuật)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 2 năm 2018 mới cập nhật thêm phần riêng của môn Cơ sở kỹ thuật học tiếp từ  ngày 28/07/2018.

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/07/2018          

TKB lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 2 năm 2018 (mới cập nhật bổ sung phần riêng môn Cơ sở kỹ thuật)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 2 năm 2018 mới cập nhật thêm phần riêng của môn Cơ sở kỹ thuật học tiếp từ  ngày 28/07/2018.

Thông tin chi tiết về thời khóa biểu, vui lòng xem tại file đính kèm./.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012