Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/07/2018          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - 2018 đến ngày 25/07/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - 2018 đến 18h ngày 25/07/2018.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/07/2018          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - 2018 đến ngày 25/07/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 - 2018 đến 18h ngày 25/07/2018.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012