Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 10/07/2018          

Xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 - đợt 2 cho sinh viên chính qui tốt nghiệp đại học khóa 2013 – 2014 thuộc Trường Đại học Bách Khoa

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Khoa, sinh viên hệ chính qui khóa 2013 – 2014 của Trường Đại học Bách Khoa kế hoạch và điều kiện xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 - đợt 2 như sau:

1. Đối tượng:

-    Sinh viên tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), kiểm định ABET gồm các ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polime – Composite, Viễn thông, Hệ thống năng lượng, Xây dựng dân dụng và Hiệu quả năng lượng;

-    Sinh viên có điểm tốt nghiệp 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) gồm các ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật điều khiển và tự động, Quản lý công nghiệp, cơ kỹ thuật, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng (Cầu đường, Cảng công trình biển, Xây dựng dân dụng, KT tài nguyên nước);

-    Sinh viên có điểm tốt nghiệp 7,5 trở lên (theo thang điểm 10) gồm các ngành còn lại của Trường Đại học Bách Khoa.

Lưu ý:

+     Ngành đăng ký xét tuyển phải phù hợp với ngành tốt nghiệp đại học

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Đăng ký xét tuyển tại Cổng Thông tin đào tạo sau đại học: http://www.pgs.hcmut.edu.vn từ ngày ra thông báo đến ngày 25/7/2018

Sau khi đăng ký xét tuyển online, ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ photo) tại Phòng Đào tạo SĐH (Phòng 115 nhà B3) đến ngày 25/07/2018 với các giấy tờ cụ thể sau:

+   Bản đăng ký xét tuyển, lý lịch khoa học đã có xác nhận (in từ hệ thống đăng ký xét tuyển online);

+   Bảng điểm học kỳ cùng với điểm luận văn (in trên mạng) và đơn cam kết nộp bằng và học bạ (theo biểu mẫu).

+   Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ theo quy định;

+   Các giấy chứng nhận thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học (nếu có);

+   Giấy chứng nhận sức khỏe (phòng khám quận, huyện trở lên có thời hạn trong 6 tháng); Ảnh 3 x 4.

3. Lệ phí:

- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng

- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng

Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển và tham gia buổi phỏng vấn của Hội đồng chuyên môn phỏng vấn xét tuyển dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/ 2018.

Nếu chưa đạt điều kiện ngoại ngữ như qui định, thí sinh phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh được tổ chức vào ngày 19/8/2018.Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 10/07/2018          

Xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 - đợt 2 cho sinh viên chính qui tốt nghiệp đại học khóa 2013 – 2014 thuộc Trường Đại học Bách Khoa

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Khoa, sinh viên hệ chính qui khóa 2013 – 2014 của Trường Đại học Bách Khoa kế hoạch và điều kiện xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 - đợt 2 như sau:

1. Đối tượng:

-    Sinh viên tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), kiểm định ABET gồm các ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polime – Composite, Viễn thông, Hệ thống năng lượng, Xây dựng dân dụng và Hiệu quả năng lượng;

-    Sinh viên có điểm tốt nghiệp 7,0 trở lên (theo thang điểm 10) gồm các ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật điều khiển và tự động, Quản lý công nghiệp, cơ kỹ thuật, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng (Cầu đường, Cảng công trình biển, Xây dựng dân dụng, KT tài nguyên nước);

-    Sinh viên có điểm tốt nghiệp 7,5 trở lên (theo thang điểm 10) gồm các ngành còn lại của Trường Đại học Bách Khoa.

Lưu ý:

+     Ngành đăng ký xét tuyển phải phù hợp với ngành tốt nghiệp đại học

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Đăng ký xét tuyển tại Cổng Thông tin đào tạo sau đại học: http://www.pgs.hcmut.edu.vn từ ngày ra thông báo đến ngày 25/7/2018

Sau khi đăng ký xét tuyển online, ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ photo) tại Phòng Đào tạo SĐH (Phòng 115 nhà B3) đến ngày 25/07/2018 với các giấy tờ cụ thể sau:

+   Bản đăng ký xét tuyển, lý lịch khoa học đã có xác nhận (in từ hệ thống đăng ký xét tuyển online);

+   Bảng điểm học kỳ cùng với điểm luận văn (in trên mạng) và đơn cam kết nộp bằng và học bạ (theo biểu mẫu).

+   Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ theo quy định;

+   Các giấy chứng nhận thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học (nếu có);

+   Giấy chứng nhận sức khỏe (phòng khám quận, huyện trở lên có thời hạn trong 6 tháng); Ảnh 3 x 4.

3. Lệ phí:

- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng

- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng

Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển và tham gia buổi phỏng vấn của Hội đồng chuyên môn phỏng vấn xét tuyển dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/ 2018.

Nếu chưa đạt điều kiện ngoại ngữ như qui định, thí sinh phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh được tổ chức vào ngày 19/8/2018.Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012