Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 04/07/2018          

Thay đổi phòng học môn Toán 1 (lớp 401, 402) và Toán quản lý (lớp 401) thứ 4 ngày 04/07/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 401, 402) và Toán Quản Lý (lớp 401) do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách phục vụ cho TS đợt 2 năm 2018 vào ngày thứ 4 (04/07/2018) sẽ học tại phòng mới là 604B4
 
Lưu ý:

   - Phòng học mới 604B4 chỉ áp dụng duy nhất cho ngày 04/07/2018.

   - Thứ 6 ngày 06/07/2018 thì lớp ôn tập môn Toán 1 và Toán Quản Lý do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ nghỉ học. Tuần sau học lại bình thường.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 04/07/2018          

Thay đổi phòng học môn Toán 1 (lớp 401, 402) và Toán quản lý (lớp 401) thứ 4 ngày 04/07/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 401, 402) và Toán Quản Lý (lớp 401) do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách phục vụ cho TS đợt 2 năm 2018 vào ngày thứ 4 (04/07/2018) sẽ học tại phòng mới là 604B4
 
Lưu ý:

   - Phòng học mới 604B4 chỉ áp dụng duy nhất cho ngày 04/07/2018.

   - Thứ 6 ngày 06/07/2018 thì lớp ôn tập môn Toán 1 và Toán Quản Lý do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ nghỉ học. Tuần sau học lại bình thường.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012