Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 27/06/2018          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn phục vụ tuyển sinh 2018 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 2 năm 2018. Bắt đầu học từ thứ 5 ngày 28/06/2018.

Môn Cơ sở sẽ có thông báo trên website phòng Đào tạo SĐH ngày 29/06/2018.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết môn Toán, Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.
- Phòng học chỉ áp dụng theo lịch học chi tiết ghi trong TKB. Tuần sau phòng học có thể thay đổi.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 27/06/2018          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn phục vụ tuyển sinh 2018 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán Rời Rạc và Anh Văn  phục vụ cho TS đợt 2 năm 2018. Bắt đầu học từ thứ 5 ngày 28/06/2018.

Môn Cơ sở sẽ có thông báo trên website phòng Đào tạo SĐH ngày 29/06/2018.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết môn Toán, Anh văn tại đây >>>>>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website phòng Đào tạo SĐH. 
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.
- Phòng học chỉ áp dụng theo lịch học chi tiết ghi trong TKB. Tuần sau phòng học có thể thay đổi.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012