Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012

Đăng ký ôn tập online

Phòng Đào tạo SĐH xin trân trọng thông báo hiện nay các thí sinh có thể đăng ký học ôn tập trực tuyến theo qui trình 1, 2, 3 sau:
 
1. Đăng ký ôn tập trực tuyến tại đây >>> (KQ đăng ký và hướng dẫn đóng học phí sẽ được gửi email cho thí sinh hoặc in ra giấy)
 
2. Đóng học phí ôn tập tại ngân hàng theo hướng dẫn ở bước 1 (thí sinh sau khi đóng tiền sẽ có biên lai đóng học phí)
 
3. Xếp lớp và nhận thẻ học viên ôn tập, học viên cầm biên lai đóng học phí đến phòng Đào tạo SĐH xếp lớp và nhận thẻ học viên ôn tập.
 
Xin trân trọng thông báo ./.