Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 16/08/2017          

Học ôn tập bữa cuối môn Toán dành cho lớp Tỉnh do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách ngày 18/08/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Lịch học ôn tập bữa cuối dành cho các học viên lớp Tỉnh đăng ký học ôn tập môn Toán do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ học vào Chiều thứ 6 ngày 18/08/2017 tại phòng 305B1, bắt đầu từ 15h05.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 16/08/2017          

Học ôn tập bữa cuối môn Toán dành cho lớp Tỉnh do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách ngày 18/08/2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo:

Lịch học ôn tập bữa cuối dành cho các học viên lớp Tỉnh đăng ký học ôn tập môn Toán do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách sẽ học vào Chiều thứ 6 ngày 18/08/2017 tại phòng 305B1, bắt đầu từ 15h05.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012