Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 31/07/2017          

Thay đổi phòng học môn Toán 1 và Toán quản lý (lớp 401) thứ 2 ngày 31/07/2017

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1 và Toán Quản Lý (lớp 401) do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017 vào ngày thứ 2 (31/07/2017) sẽ học tại phòng 208B1. 
 
Lưu ý:

- Phòng học mới 208B1 chỉ áp dụng duy nhất cho ngày 31/07/2017.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 31/07/2017          

Thay đổi phòng học môn Toán 1 và Toán quản lý (lớp 401) thứ 2 ngày 31/07/2017

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán 1 và Toán Quản Lý (lớp 401) do thầy Nguyễn Đình Huy phụ trách phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017 vào ngày thứ 2 (31/07/2017) sẽ học tại phòng 208B1. 
 
Lưu ý:

- Phòng học mới 208B1 chỉ áp dụng duy nhất cho ngày 31/07/2017.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012