Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/07/2017          

TKB ôn tập môn môn Cơ sở (có bổ sung phần riêng môn cơ sở kỹ thuật các ngành KT cơ khí, KT cơ điện tử, KT cơ khí động lực)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB ôn tập môn cơ sở có bổ sung phần riêng môn cơ sở kỹ thuật các ngành KT cơ khí, KT cơ điện tử, KT cơ khí động lực. Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
        
         Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 25/07/2017          

TKB ôn tập môn môn Cơ sở (có bổ sung phần riêng môn cơ sở kỹ thuật các ngành KT cơ khí, KT cơ điện tử, KT cơ khí động lực)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB ôn tập môn cơ sở có bổ sung phần riêng môn cơ sở kỹ thuật các ngành KT cơ khí, KT cơ điện tử, KT cơ khí động lực. Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết ở file đính kèm bên dưới.
        
         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012