Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 11/07/2017          

Lịch học bổ sung môn Toán Quản Lý (lớp 401 và 402) vào thứ 7 ngày 15/07/2017 (cập nhật phòng học)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc học bổ sung môn Toán quản lý (Lớp 401 và 402) phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017 như sau:
 
  • Thời gian học: Sáng thứ 7 ngày 15/07/2017. Bắt đầu từ 8h30 --> 11h30
  • Phòng học: 303C4
 
Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 11/07/2017          

Lịch học bổ sung môn Toán Quản Lý (lớp 401 và 402) vào thứ 7 ngày 15/07/2017 (cập nhật phòng học)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc học bổ sung môn Toán quản lý (Lớp 401 và 402) phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017 như sau:
 
  • Thời gian học: Sáng thứ 7 ngày 15/07/2017. Bắt đầu từ 8h30 --> 11h30
  • Phòng học: 303C4
 
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012