Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 23/06/2017          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 402), Toán quản lý (lớp 402), Toán rời rạc và môn Cơ sở

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 402), Toán quản lý (Lớp 402) và Toán rời rạc phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017. Bắt đầu học như sau:
  • Môn Toán 1 và Toán quản lý lớp 402: khai giảng thứ 4 ngày 28/06/2017.
  • Môn Toán rời rạc: khai giảng thứ 2 ngày 26/06/2017.
  • Các môn Cơ sở: khai giảng ngày 01 và 02/07/2017.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết tại đây >>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 7/2017
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 23/06/2017          

Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 402), Toán quản lý (lớp 402), Toán rời rạc và môn Cơ sở

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 402), Toán quản lý (Lớp 402) và Toán rời rạc phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017. Bắt đầu học như sau:
  • Môn Toán 1 và Toán quản lý lớp 402: khai giảng thứ 4 ngày 28/06/2017.
  • Môn Toán rời rạc: khai giảng thứ 2 ngày 26/06/2017.
  • Các môn Cơ sở: khai giảng ngày 01 và 02/07/2017.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết tại đây >>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 7/2017
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012