Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/06/2017          

Khai giảng lớp ôn tập môn Anh văn (lớp 401)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Anh văn (lớp 401) phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017. Bắt đầu học từ thứ 3 ngày 20/06/2017.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết tại đây >>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 7/2017
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 19/06/2017          

Khai giảng lớp ôn tập môn Anh văn (lớp 401)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo Khai giảng lớp ôn tập môn Anh văn (lớp 401) phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017. Bắt đầu học từ thứ 3 ngày 20/06/2017.
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập chi tiết tại đây >>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 7/2017
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012