Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/06/2017          

Lịch học bổ sung thứ 3 ngày 13/06 và thứ 5 ngày 15/06 lớp ôn tập môn Toán 1 và môn Toán quản lý (lớp 401)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc học bổ sung vào ngày thứ 3 (13/06/2017) và thứ 5 (15/06/2017) lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 401) và Toán quản lý (Lớp 401) phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017. 
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập bổ sung chi tiết tại đây >>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 7/2017
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/06/2017          

Lịch học bổ sung thứ 3 ngày 13/06 và thứ 5 ngày 15/06 lớp ôn tập môn Toán 1 và môn Toán quản lý (lớp 401)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc học bổ sung vào ngày thứ 3 (13/06/2017) và thứ 5 (15/06/2017) lớp ôn tập môn Toán 1 (lớp 401) và Toán quản lý (Lớp 401) phục vụ cho TS đợt 2 năm 2017. 
 
Xem thời khóa biểu phòng học ôn tập bổ sung chi tiết tại đây >>>

Lưu ý:

- Lịch học bổ sung thêm dành cho các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý sẽ có trên website phòng Đào tạo SĐH khoảng giữa tháng 7/2017
- Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012