Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 05/06/2017

Ôn tập tuyển sinh khóa 2017 đợt 2 (gia hạn đăng ký đến 26/06/2017)

- Đăng ký ôn tập: từ ngày 08/05/2017.
- Ngày khai giảng dự kiến lớp tiếp theo: 26/06/2017.

        + Môn Toán (60 tiết)
        + Môn Anh văn (60 tiết)
        + Môn Cơ sở (45 tiết - riêng môn Cơ sở kỹ thuật là 60 tiết)

Học phí ôn tập: 50.000 đồng / tiết
 

- Tài liệu ôn tập Toán: 35.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

- Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 
- Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 08/05/2017 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.