Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/01/2017          

Gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học năm 2017 đợt 1 (đến ngày 10/02/2017)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học năm 2017 đợt 1 như sau:

   - Đăng ký online tại đây từ 21/11/2016 → 10/02/2017; tra cứu thông tin đăng ký tại đây;

   - Nộp hồ sơ 10/01 → 10/02/2017 .

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 13/01/2017          

Gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học năm 2017 đợt 1 (đến ngày 10/02/2017)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển cao học năm 2017 đợt 1 như sau:

   - Đăng ký online tại đây từ 21/11/2016 → 10/02/2017; tra cứu thông tin đăng ký tại đây;

   - Nộp hồ sơ 10/01 → 10/02/2017 .

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012