Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 06/01/2017          

Khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán rời rạc và Anh văn (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán rời rạc và Anh văn  phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 03/2017 với lịch khai giảng như sau:

 

  • Môn Toán 1, Toán quản lý và Toán rời rạc học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng là  09/01/2017.
  • Môn Anh văn học các tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng là 10/01/2017.
Lưu ý:
 
     - Xem lịch học ôn chi tiết tại đây >>>>
 

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 06/01/2017          

Khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán rời rạc và Anh văn (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý, Toán rời rạc và Anh văn  phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 03/2017 với lịch khai giảng như sau:

 

  • Môn Toán 1, Toán quản lý và Toán rời rạc học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng là  09/01/2017.
  • Môn Anh văn học các tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng là 10/01/2017.
Lưu ý:
 
     - Xem lịch học ôn chi tiết tại đây >>>>
 

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012