Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 26/09/2016          

TKB ôn tập cơ sở các ngành (có cập nhật bổ sung môn cơ sở kỹ thuật phần riêng)

Phòng ĐT SĐH thông báo thời khóa biểu ôn tập môn cơ sở các ngành (cập nhật bổ sung môn cơ sở kỹ thuật phần riêng).

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 26/09/2016          

TKB ôn tập cơ sở các ngành (có cập nhật bổ sung môn cơ sở kỹ thuật phần riêng)

Phòng ĐT SĐH thông báo thời khóa biểu ôn tập môn cơ sở các ngành (cập nhật bổ sung môn cơ sở kỹ thuật phần riêng).

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012