Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/09/2016          

Lịch học bổ sung dành cho học viên học ôn tập các lớp Toán Quản Lý của tuyển sinh 2016 đợt 2 (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý về việc sẽ học bổ sung thêm 25 tiết, bắt đầu vào sáng Chủ nhật ngày 18/09/2016 (dành riêng cho môn Toán Quản Lý) mới được điểu chỉnh lại.

Xem thời khóa biểu ôn tập bổ sung chi tiết tại đây >>>>

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 14/09/2016          

Lịch học bổ sung dành cho học viên học ôn tập các lớp Toán Quản Lý của tuyển sinh 2016 đợt 2 (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên học ôn tập môn Toán Quản Lý về việc sẽ học bổ sung thêm 25 tiết, bắt đầu vào sáng Chủ nhật ngày 18/09/2016 (dành riêng cho môn Toán Quản Lý) mới được điểu chỉnh lại.

Xem thời khóa biểu ôn tập bổ sung chi tiết tại đây >>>>

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012