Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 16/03/2016          

Thời khóa biểu ôn tập môn cơ sở các ngành năm 2016 - 1 (có bổ sung môn cơ sở kỹ thuật phần riêng)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 16/03/2016          

Thời khóa biểu ôn tập môn cơ sở các ngành năm 2016 - 1 (có bổ sung môn cơ sở kỹ thuật phần riêng)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012