Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/11/2021          

Thông báo về việc nộp hồ sơ tốt nghiệp qua đường bưu điện

Để hỗ trợ Quý Anh/Chị học viên nộp hồ sơ tốt nghiệp kịp thời và thuận lợi, PĐT SĐH sẽ nhận toàn bộ hồ sơ tốt nghiệp của Quý Anh/Chị học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp qua đường bưu điện.

          - Quý Anh/Chị vui lòng gửi toàn bộ hồ sơ tốt nghiệp bao gồm quyển luận văn/luận án tốt nghiệp qua đường bưu điện đến địa chỉ sau: Phòng đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Bách Khoa TpHCM, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TpHCM. Học viên phải thanh toán trước chi phí bưu điện.

          - Để có thể nộp quyển luận văn đúng theo yêu cầu của Nhà Trường, Quý Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước sau: 

              + Quý anh/chị vui lòng gửi File PDF hoàn chỉnh của luận văn (bản dùng để in thành cuốn) và chụp 02 Trang Công Trình và Nhiệm vụ Luận Văn Thạc Sĩ với đầy đủ chữ ký trực tiếp tới email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Cô Ánh Tuyết).

              + Thư viện sẽ phân công CB kiểm tra trước luận văn và gửi email phản hồi để học viên có bản xác nhận.

              + Sau khi nhận được xác nhận của thư viện, học viên in email xác nhận của thư viện, 1 cuốn luận văn và 2CD (luận văn cần có xác nhận của Hội đồng đánh giá). 

              + Học viên gửi quyển luận văn (kèm theo bản in email xác nhận của thư viện), 2 đĩa CD kèm theo hồ sơ cấp bằng chưa có giấy xác nhận thư viện (hồ sơ cấp bằng làm theo link: https://bit.ly/3k7ijmW) qua đường bưu điện đến PĐT SĐH của Trường.

        Nếu Quý Anh/chị học viên có câu hỏi/thắc mắc về quá trình nộp hồ sơ qua đường bưu điện, Quý anh/chị vui lòng gửi email đến địa chỉ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để được giải đáp.

Trân trọng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/11/2021          

Thông báo về việc nộp hồ sơ tốt nghiệp qua đường bưu điện

Để hỗ trợ Quý Anh/Chị học viên nộp hồ sơ tốt nghiệp kịp thời và thuận lợi, PĐT SĐH sẽ nhận toàn bộ hồ sơ tốt nghiệp của Quý Anh/Chị học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp qua đường bưu điện.

          - Quý Anh/Chị vui lòng gửi toàn bộ hồ sơ tốt nghiệp bao gồm quyển luận văn/luận án tốt nghiệp qua đường bưu điện đến địa chỉ sau: Phòng đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Bách Khoa TpHCM, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TpHCM. Học viên phải thanh toán trước chi phí bưu điện.

          - Để có thể nộp quyển luận văn đúng theo yêu cầu của Nhà Trường, Quý Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước sau: 

              + Quý anh/chị vui lòng gửi File PDF hoàn chỉnh của luận văn (bản dùng để in thành cuốn) và chụp 02 Trang Công Trình và Nhiệm vụ Luận Văn Thạc Sĩ với đầy đủ chữ ký trực tiếp tới email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Cô Ánh Tuyết).

              + Thư viện sẽ phân công CB kiểm tra trước luận văn và gửi email phản hồi để học viên có bản xác nhận.

              + Sau khi nhận được xác nhận của thư viện, học viên in email xác nhận của thư viện, 1 cuốn luận văn và 2CD (luận văn cần có xác nhận của Hội đồng đánh giá). 

              + Học viên gửi quyển luận văn (kèm theo bản in email xác nhận của thư viện), 2 đĩa CD kèm theo hồ sơ cấp bằng chưa có giấy xác nhận thư viện (hồ sơ cấp bằng làm theo link: https://bit.ly/3k7ijmW) qua đường bưu điện đến PĐT SĐH của Trường.

        Nếu Quý Anh/chị học viên có câu hỏi/thắc mắc về quá trình nộp hồ sơ qua đường bưu điện, Quý anh/chị vui lòng gửi email đến địa chỉ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  để được giải đáp.

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012