Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/06/2021          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn khóa 2021 đợt tháng 06

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 06 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến ngày 07/06/2021.


+ Ngày khai giảng:
07/06/2021.

+ Thời gian học:  Học vào các buổi tối trong tuần từ tối thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ 18g00 (Chi tiết về thời gian học sẽ gửi qua email cá nhân của Anh/Chị)

 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

+ Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học hoặc chụp hình biên lai gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được xếp lớp.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/06/2021          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn khóa 2021 đợt tháng 06

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 06 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến ngày 07/06/2021.


+ Ngày khai giảng:
07/06/2021.

+ Thời gian học:  Học vào các buổi tối trong tuần từ tối thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ 18g00 (Chi tiết về thời gian học sẽ gửi qua email cá nhân của Anh/Chị)

 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

+ Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học hoặc chụp hình biên lai gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được xếp lớp.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012