Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/05/2021          

Hình tốt nghiệp năm 2021 đợt 1 (24/04/2021)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 24/04/2021 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/05/2021          

Hình tốt nghiệp năm 2021 đợt 1 (24/04/2021)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 24/04/2021 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012