Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/05/2021          

Thông báo dời thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn khóa 2021 đợt 01

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc dời thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1 như sau:

- Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên lịch khai giảng lớp ôn tập Anh văn (đã dự kiến ngày 10/05/2021) dời lại cho đến khi có thông báo chính thức. Thông báo chính thức sẽ được đăng trên http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/ và email cá nhân.

- Việc đăng ký các lớp ôn tập Anh văn phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1 vẫn còn hiệu lực :

+ Thời gian đăng ký: đến ngày 17/05/2021.


+ Ngày khai giảng dự kiến: Thông báo chính thức sau.

         Môn Anh văn ( 3TC) : 3.450.000 đ , học vào các buổi Tối Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30)

 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

+ Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 14/04/2021 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/05/2021          

Thông báo dời thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn khóa 2021 đợt 01

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc dời thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1 như sau:

- Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên lịch khai giảng lớp ôn tập Anh văn (đã dự kiến ngày 10/05/2021) dời lại cho đến khi có thông báo chính thức. Thông báo chính thức sẽ được đăng trên http://pgs.hcmut.edu.vn/vi/ và email cá nhân.

- Việc đăng ký các lớp ôn tập Anh văn phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 1 vẫn còn hiệu lực :

+ Thời gian đăng ký: đến ngày 17/05/2021.


+ Ngày khai giảng dự kiến: Thông báo chính thức sau.

         Môn Anh văn ( 3TC) : 3.450.000 đ , học vào các buổi Tối Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30)

 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

+ Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 14/04/2021 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012