Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/04/2021          

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt tháng 04 năm 2021 (Cập nhật có danh sách)

  Vào ngày 24/04/2021, Trường sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2021 – đợt tháng 4. Nay Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Khoa, nghiên cứu sinh, học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2021 – đợt tháng 4 kế hoạch tổ chức buổi lễ như sau:

  1.     Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

  - Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng), thư mời thân nhân và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 2, Thứ 3 & Thứ 5 (19 – 22/04/2021) tại Phòng Đào tạo SĐH (Nghỉ ngày 21/4/2021).
 
  - Danh sách Học viên cao học tốt nghiệp đính kèm bên dưới (Nghiên cứu sinh đã được thông báo qua email cá nhân)

  Lưu ý
:
    -      Phí đặt cọc lễ phục 1.000.000 đồng (HV sẽ nhận lại khi trả lễ phục).

    -      Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.
 
  2. 
Lịch trình buổi Lễ:

    -      Buổi tổng dợt: Lúc 14g00, Thứ Sáu ngày 23/04/2021 tại Hội Trường A5

    -      Lễ tốt nghiệp và trao bằng: 06g45, Thứ Bảy ngày 24/04/2021 tại Hội trường A5
  
   Lưu ý
:
    +      Học viên phải liên hệ Văn phòng Khoa quản lý ngành để được hướng dẫn về thời gian, địa điểm tập trung, vị trí ngồi trong Hội trường, …. (trừ các nghiên cứu sinh, học viên tốt nghiệp xuất sắc tập trung tại Phòng Đào tạo SĐH).

    +      Trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).


  3.  Nhận bằng: NCS, học viên nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bản sao bảng điểm từ ngày 27 – 29/04/2021  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

  4.
  Thời hạn trả lễ phục: trước 16g30, Thứ Sáu ngày 29/04/2021 (Không giải quyết các trường hợp trễ hạn).

  Học viên tải file hình cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH sau Lễ tốt nghiệp khoảng 15 ngày
.

  Trân trọng thông báo./.

  

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/04/2021          

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt tháng 04 năm 2021 (Cập nhật có danh sách)

  Vào ngày 24/04/2021, Trường sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2021 – đợt tháng 4. Nay Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Khoa, nghiên cứu sinh, học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2021 – đợt tháng 4 kế hoạch tổ chức buổi lễ như sau:

  1.     Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

  - Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng), thư mời thân nhân và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 2, Thứ 3 & Thứ 5 (19 – 22/04/2021) tại Phòng Đào tạo SĐH (Nghỉ ngày 21/4/2021).
 
  - Danh sách Học viên cao học tốt nghiệp đính kèm bên dưới (Nghiên cứu sinh đã được thông báo qua email cá nhân)

  Lưu ý
:
    -      Phí đặt cọc lễ phục 1.000.000 đồng (HV sẽ nhận lại khi trả lễ phục).

    -      Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.
 
  2. 
Lịch trình buổi Lễ:

    -      Buổi tổng dợt: Lúc 14g00, Thứ Sáu ngày 23/04/2021 tại Hội Trường A5

    -      Lễ tốt nghiệp và trao bằng: 06g45, Thứ Bảy ngày 24/04/2021 tại Hội trường A5
  
   Lưu ý
:
    +      Học viên phải liên hệ Văn phòng Khoa quản lý ngành để được hướng dẫn về thời gian, địa điểm tập trung, vị trí ngồi trong Hội trường, …. (trừ các nghiên cứu sinh, học viên tốt nghiệp xuất sắc tập trung tại Phòng Đào tạo SĐH).

    +      Trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).


  3.  Nhận bằng: NCS, học viên nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bản sao bảng điểm từ ngày 27 – 29/04/2021  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

  4.
  Thời hạn trả lễ phục: trước 16g30, Thứ Sáu ngày 29/04/2021 (Không giải quyết các trường hợp trễ hạn).

  Học viên tải file hình cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH sau Lễ tốt nghiệp khoảng 15 ngày
.

  Trân trọng thông báo./.

  

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012