Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/04/2021

Danh sách học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp tháng 04/2021


Phòng đào tạo SĐH trân trọng thông báo danh sách học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp tháng 04/2021 tính đến ngày 31/03/2021 (file đính kèm). Các trường hợp bổ sung ngoại ngữ đầu ra hoặc có điểm bảo vệ LVThS sau ngày 31/03/2021 vui lòng không nộp hồ sơ cấp bằng. Nếu có xét bổ sung Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo qua email cho từng học viên.