Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/04/2021          

Học bổng Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowship 2022

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh thông tin học bổng Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowship 2022.

Vui lòng xem thông tin học bổng tại  https://www.global.hosei.ac.jp/en/researchers/hif/
 
Trân trọng./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/04/2021          

Học bổng Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowship 2022

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh thông tin học bổng Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowship 2022.

Vui lòng xem thông tin học bổng tại  https://www.global.hosei.ac.jp/en/researchers/hif/
 
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012