Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/03/2021

Học bổng Tiến sĩ và Sau tiến sĩ tại Kypook National University, Hàn Quốc

Phòng Đào tạo SĐH xin chuyển đến Anh/Chị thông tin học bổng Tiến sĩ và Sau tiến sĩ tại Kypook National University, Hàn Quốc như sau:

Lĩnh vực nghiên cứu: Artificial Intelligence in Medicine

Thông tin chi tiết về học bổng Sau tiến sĩ, vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm chi tiết.