Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/07/2020          

Thông tin học bổng Tiến Sĩ ngành Kết cấu công trình tại Đại học Melbourne - Úc

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị thông tin học bổng Tiến sĩ ngành Kết cấu công trình tại Đại học Melbourne - Úc.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/07/2020          

Thông tin học bổng Tiến Sĩ ngành Kết cấu công trình tại Đại học Melbourne - Úc

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị thông tin học bổng Tiến sĩ ngành Kết cấu công trình tại Đại học Melbourne - Úc.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012