Thông báo

Xem tất cả

Ngày 16/03/2020          

Thông báo nghỉ làm việc ngày 17/3/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và NCS về việc Phòng ĐT SĐH nghỉ làm việc vào ngày 17/3/2020.

Lý do: Cúp điện.

Từ ngày 18/3, Phòng ĐT SĐH làm việc như lịch bình thường.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 16/03/2020          

Thông báo nghỉ làm việc ngày 17/3/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và NCS về việc Phòng ĐT SĐH nghỉ làm việc vào ngày 17/3/2020.

Lý do: Cúp điện.

Từ ngày 18/3, Phòng ĐT SĐH làm việc như lịch bình thường.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012