Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/01/2020          

Học bổng Posco Asia Fellowship 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/Chị học viên thông tin học bổng Posco Asia Fellowship 2020

Vui lòng xem thông tin học bổng tại file đính kèm.

Thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng liên hệ:
Võ Thị Diệu Ái (Ms.)
Vietnam National University - Hochiminh City
Student Affairs Department

Office: 6th Community, Linh Trung ward, Thu Duc district, HCMC 
Phone: 084.08.37242160 (1352)
Mobile: 035.8272.108
 

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/01/2020          

Học bổng Posco Asia Fellowship 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/Chị học viên thông tin học bổng Posco Asia Fellowship 2020

Vui lòng xem thông tin học bổng tại file đính kèm.

Thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng liên hệ:
Võ Thị Diệu Ái (Ms.)
Vietnam National University - Hochiminh City
Student Affairs Department

Office: 6th Community, Linh Trung ward, Thu Duc district, HCMC 
Phone: 084.08.37242160 (1352)
Mobile: 035.8272.108
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012