Thông báo

Xem tất cả

Ngày 28/10/2019          

Thông báo về việc thay đổi thời gian đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (file đính kèm)  đến đăng ký tham dự lễ và mượn lễ phục (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 06/11/2019) . 

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 07g00 Thứ sáu ngày 08/11/2019 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Kinh phí:
    - Tiền đặt cọc lễ phục thạc sĩ và tiến sĩ: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
    - Phí cấp bằng tiến sĩ : 1.000.000 đ

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 28/10/2019          

Thông báo về việc thay đổi thời gian đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (file đính kèm)  đến đăng ký tham dự lễ và mượn lễ phục (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 06/11/2019) . 

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 07g00 Thứ sáu ngày 08/11/2019 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Kinh phí:
    - Tiền đặt cọc lễ phục thạc sĩ và tiến sĩ: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
    - Phí cấp bằng tiến sĩ : 1.000.000 đ

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012