Thông báo

Xem tất cả

Ngày 19/09/2019          

Kế hoạch nhận chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ (xét tốt nghiệp bổ sung) đợt cấp bằng tháng 11/2019

Phòng Đào tạo SĐH gửi đến quý anh chị học viên thông báo kế hoạch nhận chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ (xét tốt nghiệp bổ sung) đợt tháng 11/2019, chi tiết như sau:
 
Thời gian nộp chứng chỉđến 18g30 ngày 30/09/2019
Địa điểm nộp chứng chỉ: Nộp tại Phòng Đào tạo SĐH
 
Lưu ý: Đợt xét tốt nghiệp bổ sung dự kiến sẽ được duyệt cấp bằng sau đợt xét tốt nghiệp chính thức (đã kết thúc vào ngày 13/9/2019). Do đó danh sách học viên được nộp hồ sơ cấp bằng và nhận bằng tốt nghiệp bổ sung sẽ được gửi đến học viên sau khi có kết quả xét duyệt" .

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 19/09/2019          

Kế hoạch nhận chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ (xét tốt nghiệp bổ sung) đợt cấp bằng tháng 11/2019

Phòng Đào tạo SĐH gửi đến quý anh chị học viên thông báo kế hoạch nhận chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ (xét tốt nghiệp bổ sung) đợt tháng 11/2019, chi tiết như sau:
 
Thời gian nộp chứng chỉđến 18g30 ngày 30/09/2019
Địa điểm nộp chứng chỉ: Nộp tại Phòng Đào tạo SĐH
 
Lưu ý: Đợt xét tốt nghiệp bổ sung dự kiến sẽ được duyệt cấp bằng sau đợt xét tốt nghiệp chính thức (đã kết thúc vào ngày 13/9/2019). Do đó danh sách học viên được nộp hồ sơ cấp bằng và nhận bằng tốt nghiệp bổ sung sẽ được gửi đến học viên sau khi có kết quả xét duyệt" .

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012