Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/09/2019

Quyết định công nhận chứng chỉ Tiếng Anh trong kỳ thi năng lực tiếng Anh do ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn tổ chức

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên Quyết định về việc công nhận chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn tổ chức, sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.