Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/08/2019          

Học bổng sau đại học của ĐHQG - HCM năm 2019

Số lượng: 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ

Giá trị học bổng: Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất; Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

Thời gian nộp hồ sơ: trong tháng 9/2019.

Thông tin chi tiết về hồ sơ và tiêu chí lựa chọn, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/08/2019          

Học bổng sau đại học của ĐHQG - HCM năm 2019

Số lượng: 05 suất học bổng thạc sĩ và 05 suất học bổng tiến sĩ

Giá trị học bổng: Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất; Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

Thời gian nộp hồ sơ: trong tháng 9/2019.

Thông tin chi tiết về hồ sơ và tiêu chí lựa chọn, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012