Thông báo

Xem tất cả

Ngày 01/04/2019          

Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 1 (bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thời gian đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 1 (bổ sung) như sau:

   - Đăng ký xét tuyển tại đây >>>

   - Thời gian nộp hồ sơ
từ 08/4/2019 đến 16h ngày 09/5/2019.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 01/04/2019          

Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 1 (bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thời gian đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 1 (bổ sung) như sau:

   - Đăng ký xét tuyển tại đây >>>

   - Thời gian nộp hồ sơ
từ 08/4/2019 đến 16h ngày 09/5/2019.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012