Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/03/2019          

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019)

Áp dụng cho học viên từ khóa tuyển sinh 2019.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/03/2019          

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2019)

Áp dụng cho học viên từ khóa tuyển sinh 2019.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012