Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/01/2019          

Thông báo về việc kiểm tra trình độ anh văn bổ sung 2 kỹ năng nói và viết (cho các học viên cao học khóa 2016 trở về sau) để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019


Căn cứ theo Quyết định số 780/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 30/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ anh văn bổ sung 2 kỹ năng nói và viết cho các học viên cao học khóa 2016 trở về sau để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:
1. Đối tượng: Các học viên cao học khóa 2016 trở về sau đã có chứng TOEIC ≥ 450, TOEFL ≥ 450. (còn thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký nhập học)
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/02/2019 – 18/02/2019.
3. Lệ phí dự thi: 100.000đ/thí sinh.
4. Dạng thức kiểm tra kỹ năng nói và viết: theo dạng thức TOEIC (theo phụ lục đính kèm)
5. Mẫu bài thi và cách chấm điểm TOEIC Speaking & Writing (theo phụ lục đính kèm)
6. Điểm chuẩn trình độ đầu ra kỹ năng nói và viết: tối thiểu 201.
7. Ngày thi: 23/2/2019 (Thời gian và địa điểm thông báo sau).
Trân trọng thông báo./.
 

Căn cứ theo Quyết định số 780/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 30/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ anh văn bổ sung 2 kỹ năng nói và viết cho các học viên cao học khóa 2016 trở về sau để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:

1.   Đối tượng: Các học viên cao học khóa 2016 trở về sau đã có chứng TOEIC ≥ 450, TOEFL ≥ 450 trở lên. (còn thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký nhập học)

2.   Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/04/2018 – 10/04/2018.

3.   Lệ phí dự thi: 200.000đ/thí sinh.

4.   Dạng thức kiểm tra kỹ năng nói và viết: theo dạng thức TOEIC (theo phụ lục đính kèm)

5.   Điểm chuẩn trình độ đầu ra kỹ năng nói và viết: tối thiểu 201.

6.   Ngày thi: 14/4/2018 (Thời gian và địa điểm thông báo sau).

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/01/2019          

Thông báo về việc kiểm tra trình độ anh văn bổ sung 2 kỹ năng nói và viết (cho các học viên cao học khóa 2016 trở về sau) để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019


Căn cứ theo Quyết định số 780/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 30/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ anh văn bổ sung 2 kỹ năng nói và viết cho các học viên cao học khóa 2016 trở về sau để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:
1. Đối tượng: Các học viên cao học khóa 2016 trở về sau đã có chứng TOEIC ≥ 450, TOEFL ≥ 450. (còn thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký nhập học)
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 11/02/2019 – 18/02/2019.
3. Lệ phí dự thi: 100.000đ/thí sinh.
4. Dạng thức kiểm tra kỹ năng nói và viết: theo dạng thức TOEIC (theo phụ lục đính kèm)
5. Mẫu bài thi và cách chấm điểm TOEIC Speaking & Writing (theo phụ lục đính kèm)
6. Điểm chuẩn trình độ đầu ra kỹ năng nói và viết: tối thiểu 201.
7. Ngày thi: 23/2/2019 (Thời gian và địa điểm thông báo sau).
Trân trọng thông báo./.
 

Căn cứ theo Quyết định số 780/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 30/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ anh văn bổ sung 2 kỹ năng nói và viết cho các học viên cao học khóa 2016 trở về sau để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau:

1.   Đối tượng: Các học viên cao học khóa 2016 trở về sau đã có chứng TOEIC ≥ 450, TOEFL ≥ 450 trở lên. (còn thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký nhập học)

2.   Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/04/2018 – 10/04/2018.

3.   Lệ phí dự thi: 200.000đ/thí sinh.

4.   Dạng thức kiểm tra kỹ năng nói và viết: theo dạng thức TOEIC (theo phụ lục đính kèm)

5.   Điểm chuẩn trình độ đầu ra kỹ năng nói và viết: tối thiểu 201.

6.   Ngày thi: 14/4/2018 (Thời gian và địa điểm thông báo sau).

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012