Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/10/2018          

Thông báo về việc việc đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (dành cho học viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (file đính kèm)   đến đăng ký tham dự lễ và mượn lễ phục(từ ngày 29/10/2018 đến ngày 31/10/2018) . 

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 07g00 Thứ sáungày 02/11/2018 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Kinh phí:
    - Tiền đặt cọc lễ phục: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/10/2018          

Thông báo về việc việc đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (dành cho học viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018)

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (file đính kèm)   đến đăng ký tham dự lễ và mượn lễ phục(từ ngày 29/10/2018 đến ngày 31/10/2018) . 

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 07g00 Thứ sáungày 02/11/2018 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Kinh phí:
    - Tiền đặt cọc lễ phục: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012