Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/09/2018          

Gia hạn thời gian đăng ký đề cương HK1/2018 - 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ đăng ký đăng ký đề cương Luận văn như sau:

Thời gian: từ 05/09/2018 đến 18 giờ ngày 14/09/2018.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học

Biểu mẫu: Xem tại file đính kèm.

Lưu ý: Sau thời gian nói trên, Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết bất kì các trường hợp trễ hạn nào.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/09/2018          

Gia hạn thời gian đăng ký đề cương HK1/2018 - 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ đăng ký đăng ký đề cương Luận văn như sau:

Thời gian: từ 05/09/2018 đến 18 giờ ngày 14/09/2018.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học

Biểu mẫu: Xem tại file đính kèm.

Lưu ý: Sau thời gian nói trên, Phòng Đào tạo SĐH sẽ không giải quyết bất kì các trường hợp trễ hạn nào.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012