Thông báo

Xem tất cả

Ngày 24/08/2018          

Thay đổi lịch học HK1/2018-2019

Để thuận tiện cho việc nghỉ lễ ngày 2/9, nay Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời lịch học của khóa 2017 trong HK1/2018-2019 sang tuần thứ 3, ngày bắt đầu học của các khóa như sau:

+ Ngày bắt đầu HK1/2018-2019 (khóa 2017): 03/09/2018 (tuần 3).

+ Ngày bắt đầu HK1/2018-2019 (khóa 2018): 01/10/2018 (tuần 7).

Anh/Chị học viên , NCS vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân học viên để xem thời khóa biểu chi tiết.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 24/08/2018          

Thay đổi lịch học HK1/2018-2019

Để thuận tiện cho việc nghỉ lễ ngày 2/9, nay Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời lịch học của khóa 2017 trong HK1/2018-2019 sang tuần thứ 3, ngày bắt đầu học của các khóa như sau:

+ Ngày bắt đầu HK1/2018-2019 (khóa 2017): 03/09/2018 (tuần 3).

+ Ngày bắt đầu HK1/2018-2019 (khóa 2018): 01/10/2018 (tuần 7).

Anh/Chị học viên , NCS vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân học viên để xem thời khóa biểu chi tiết.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012