Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/07/2018          

Học bổng Toshiba năm 2018

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 09/8/2018

Chi tiết nộp hồ sơ vui lòng liên hệ phòng Công tác Chính trị - Sinh viên. Số điện thoại: (84.28) 38 647 256 – Ext: 5211

Thông tin chi tiết về học bổng, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/07/2018          

Học bổng Toshiba năm 2018

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 09/8/2018

Chi tiết nộp hồ sơ vui lòng liên hệ phòng Công tác Chính trị - Sinh viên. Số điện thoại: (84.28) 38 647 256 – Ext: 5211

Thông tin chi tiết về học bổng, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012