Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/06/2018          

Học bổng Chương trình Đào tạo Liên kết bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ giữa Đại học Bách khoa và Viện Kỹ thuật Kyushu (Nhật Bản)

Nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Trường ĐHBK và Viện Kỹ thuật Kyushu (Kyutech), Chương trình Đào tạo Liên kết bậc Thạc sỹ (hệ nghiên cứu) và Tiến sĩ giữa hai trường được tiến hành với mô hình như sau:

- HVCH/NCS tham gia CT sẽ có khoảng ½ thời gian học tại ĐHBK và ½ thời gian còn lại sẽ học tại Kyutech;

-  HVCH/NCS sẽ được hướng dẫn bởi tập thể từ Kyutech và ĐHBK;

- HVCH/NCS sẽ được nhận bằng từ hai bên sau khi đáp ứng các yêu cầu của CTĐT;

- Mọi chi phí học tập tại Kyutech (học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay…) sẽ do phía đối tác đài thọ;

- Số lượng học bổng là 5 suất.

Các HVCH (trúng tuyển theo diện xét tuyển) và các NCS thuộc Khóa 2018 Đợt 1 và thuộc các ngành do các khoa sau quản lý (Khoa Điện – Điện tử, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Khoa Kỹ thuật Môi trường và Tài nguyên, Khoa Khoa học Ứng dụng, Khoa Kỹ thuật Vật liệu, Khoa Kỹ thuật Cơ khí) nếu có nguyện vọng tham gia CT xin nộp hồ sơ về Phòng ĐT Sau đại học theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Hồ sơ gồm có (lưu ý chỉ nhận soft copy qua email):

-  Điền mẫu đăng ký tham gia CT (Application Form);

-  Các bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ (nếu có) và bảng điểm đã được dịch ra tiếng Anh;

-  Bài luận cá nhân (Statement of Purpose);

-  Tóm tắt nội dung luận văn tốt nghiệp đại học và thạc sĩ (nếu có) và các bài báo khoa học đã được đăng.

Các ứng viên có thể tham khảo link http://www.lsse.kyutech.ac.jp/english/admission/information.html để biết thêm về Application Form và Statement of Purpose.

Hạn chót nộp hồ sơ là 15/7/2018.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/06/2018          

Học bổng Chương trình Đào tạo Liên kết bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ giữa Đại học Bách khoa và Viện Kỹ thuật Kyushu (Nhật Bản)

Nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Trường ĐHBK và Viện Kỹ thuật Kyushu (Kyutech), Chương trình Đào tạo Liên kết bậc Thạc sỹ (hệ nghiên cứu) và Tiến sĩ giữa hai trường được tiến hành với mô hình như sau:

- HVCH/NCS tham gia CT sẽ có khoảng ½ thời gian học tại ĐHBK và ½ thời gian còn lại sẽ học tại Kyutech;

-  HVCH/NCS sẽ được hướng dẫn bởi tập thể từ Kyutech và ĐHBK;

- HVCH/NCS sẽ được nhận bằng từ hai bên sau khi đáp ứng các yêu cầu của CTĐT;

- Mọi chi phí học tập tại Kyutech (học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay…) sẽ do phía đối tác đài thọ;

- Số lượng học bổng là 5 suất.

Các HVCH (trúng tuyển theo diện xét tuyển) và các NCS thuộc Khóa 2018 Đợt 1 và thuộc các ngành do các khoa sau quản lý (Khoa Điện – Điện tử, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Khoa Kỹ thuật Môi trường và Tài nguyên, Khoa Khoa học Ứng dụng, Khoa Kỹ thuật Vật liệu, Khoa Kỹ thuật Cơ khí) nếu có nguyện vọng tham gia CT xin nộp hồ sơ về Phòng ĐT Sau đại học theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Hồ sơ gồm có (lưu ý chỉ nhận soft copy qua email):

-  Điền mẫu đăng ký tham gia CT (Application Form);

-  Các bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ (nếu có) và bảng điểm đã được dịch ra tiếng Anh;

-  Bài luận cá nhân (Statement of Purpose);

-  Tóm tắt nội dung luận văn tốt nghiệp đại học và thạc sĩ (nếu có) và các bài báo khoa học đã được đăng.

Các ứng viên có thể tham khảo link http://www.lsse.kyutech.ac.jp/english/admission/information.html để biết thêm về Application Form và Statement of Purpose.

Hạn chót nộp hồ sơ là 15/7/2018.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012